Szkolenie w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych jest wymogiem prawnym obowiązującym wszystkie osoby biorące udział w ich transporcie.

Jednak nie wszyscy kierowcy wymagają „Licencji ADR”; wielu kierowców przewozi mniejsze ilości towarów niebezpiecznych, które nie wymagają pełnego szkolenia zawodowego ADR.

Ta wersja naszego kursu jest skierowana szczególnie do tych kierowców, zazwyczaj do transportu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, a także towarów pakowanych przewożonych poniżej progu ładunku ADR określonego w 1.1.3.6. Nie jest przeznaczony dla kierowców przewożących towary klasy 1 lub 7 (patrz inne kursy poniżej).

W ramach tego kursu otrzymasz wszystkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków związanych z szkoleniem prawnym.

Kurs odbywa się całkowicie online i pozwala na pracę we własnym tempie.

Do kursu dołączone są wskazówki do pobrania, do których możesz wrócić w późniejszym terminie, lekcjom towarzyszą interaktywne ćwiczenia, a postanowienia są jasno wyjaśnione w formie wideo z towarzyszącymi przykładami.


To jest polska wersja językowa naszego szkolenia ADR 1.3 dla kierowców online.

 Kliknij tutaj, aby wyświetlić wersję angielską.


Zawartość kursu | Course content

  Rozpoczęcie // Introduction
Available in days
days after you enroll
  Klasyfikacja towarów niebezpiecznych // Dangerous goods classification
Available in days
days after you enroll
  Baterie litowe i sodowe (jonowe) // Lithium and sodium (ion) batteries
Available in days
days after you enroll
  Towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych i wyłączonych // Dangerous goods packed in limited quantities and excepted quantities
Available in days
days after you enroll
  Komunikacja towarów niebezpiecznych // Hazard communication
Available in days
days after you enroll
  ADR 1.1.3.6 Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej // The ADR threshold of 1.1.3.6
Available in days
days after you enroll
  Wyposażenie i dokumentacja pojazdu // Vehicle equipment and documentation
Available in days
days after you enroll
  Załadunek i sztauowanie // Loading and stowage
Available in days
days after you enroll
  Znaki ostrzegawcze pojazdów, tabliczki i tunele // Vehicle warning signs, placards and tunnels
Available in days
days after you enroll
  Zakończenie kursu // Course completion
Available in days
days after you enroll

Dodatkowe informacje


Ten kurs jest odpowiedni tylko dla kierowców. Zapoznaj się z naszymi innymi kursami dla spedytorów i osób pakujących towary niebezpieczne.

Dostęp do kursu przyznawany jest natychmiast po zakupie, a jego ukończenie zajmuje około 90 minut.

Cena kursu wynosi 55,00 GBP za użytkownika bez podatku VAT.

Faktura VAT zostanie wysłana do Ciebie automatycznie po dokonaniu zakupu. Stawka podatku VAT zależy od Twojej lokalizacji.